page_banner

Tiedätkö kuinka käyttää kaliummonopersulfaattiyhdisteen desinfiointiainetta pohjan vaihtamiseen?

Kaliummonopersulfaattia voidaan käyttää myös veden laadun parantajana ja jalostusalustan parantajana vesiviljelyssä.Viime vuosina kaliummonopersulfaattia on edistetty vähitellen, ja sen toimintoihin vesiviljelyalalla kuuluvat pohjan muuttaminen, veden ohjautuminen, levätorjunta ja niin edelleen.

222222
Kaliummonopersulfaattitabletit, joita käytetään usein pohjan vaihtamiseen ja hapen lisäämiseen

Tärkein tehokkuus

1 Ammoniakkitypen, raskasmetallien ja levämyrkkyjen hajoaminen

Ammoniakkityppi on erittäin myrkyllinen ja nopeasti vaikuttava myrkky.Jos pitoisuus veressä ylittää 1 %, kalat ja katkaravut kuolevat.Kaliummonopersulfaatti voi hajottaa vedessä olevaa ammoniakkityppeä nopeasti vesieläinten terveyden suojelemiseksi.Se on myös nopea detoksifikaatio toksiineista, jotka syntyvät vedessä olevien levien tai raskasmetallimyrkkyjen kuoleman jälkeen.

2 Paranna kiireellisesti lammen liuennutta happea

Kun lampi yhtäkkiä hypoksia, hätäkäyttö kaliummonopersulfaatti yhdiste voi olla lyhyen ajan täydentää suuren määrän happea, säästää suuri määrä kuolevia kaloja, katkarapuja ja rapuja.

3. Helpota kalojen, katkarapujen ja rapujen stressireaktiota

Kaliummonopersulfaattiyhdisteen käytön jälkeen veden laatu paranee, happivelka vähenee, liuennut happi lisääntyy ja kalojen, katkarapujen ja rapujen elämänlaatu paranee huomattavasti.Se voi estää pitkäaikaisen kuumuuden, liiallisen vedenvaihdon, jatkuvan sateen, vuodenaikojen vaihtelun tai taifuunien aiheuttamia stressireaktioita.

4 Tottunut virtaamaan veteen ja parantamaan vesienergiaa

Kaliummonopersulfaatin levityksen jälkeen vesistö muuttuu hyperoksiseksi ja ilmaan liuennut happi pääsee helpommin veteen.Tällä hetkellä sanomme, että "vesi on elävää" ja voi ruokkia kalojen ja katkarapujen elämää.

5 Voi poistaa "öljykalvon" lammen pinnalta

Öljykalvon ydin on, että orgaaniset aineet, kuten vedessä olevat kuolleet levät, eivät hajoa ja kerääntyvät veden pinnalle.Kaliummonopersulfaatti voi hapettaa ne kaikki ja palauttaa sinulle tuoreen lammen.

6 Sitä käytetään veden puhdistamiseen

Veden orgaaninen aines ja hiukkaset flokkuloituvat ja hapettuvat vähitellen kaliummonopersulfaatin käytön jälkeen, jolloin vesi muuttuu kirkkaaksi ja läpinäkyväksi.Kaliummonopersulfaatti voi käsitellä punaista vettä, mustaa vettä, ruostevettä ja muita tilanteita.

3333
Kaliummonopersulfaatti voi hajottaa öljykalvon

7 pH:n alentaminen

Jos pH on kohonnut pitkäaikaisen kalkkidesinfioinnin vuoksi, kaliummonopersulfaattia voidaan käyttää pH:n alentamiseen ja desinfioinnin edistämiseen.Leviä voidaan hallita pitämällä pH välillä 7,5-8,8.


Postitusaika: 19.5.2022